SAT I (5주) MATH CLASS [David Edu]

David Edu SAT I (5주) MATH CLASS
  *날짜: 10/20(토) ~11/15(토) 매주 토요일 오후 5:30~7:30
  *장소: 애틀랜타 온누리교회 
  *강사: David Rhee (이원철 집사)
  *수업료: $199 (교재비 포함) 
              수업료는 선교기금/헌금으로 사용됩니다.

David Edu SATI  5주 MATH  CLASS-약력....jpg

David Edu SATI  5주 MATH  CLASS.jpg 

댓글 리스트

의견 쓰기